Skip to main content
Back

HKBU JUPAS 網上諮詢日2020 - 宗哲系課程簡介 / JUPAS Virtual Consultation Days

4 Jun 2020
Others
HKBU JUPAS 網上諮詢日2020 - 宗哲系課程簡介
HKBU JUPAS 網上諮詢日2020 - 宗哲系課程簡介

HKBU JUPAS 網上諮詢日- 宗哲系課程簡介

題目 : 宗教、哲學與倫理的二三事

講者 : 陳成斌博士、 李少芬博士、麥金華博士

日期 : 28-05-2020 (16:00 - 16:45)